Майже всі школи готові до 1-го ве­ресня. Залишилось усуну­ти невеликі недоліки. Ду­маю, що днями ці роботи буде завершено.

Велика увага приділя­лась стану опалювальних систем. Перевірено лічиль­ники, газові установки. Спеціалісти, що їх обслуго­вуватимуть, пройшли пе­репідготовку. Цього року планується перевести з газового на альтернативне опалення (дрова, пелети) Поправську загальноосвіт­ню школу.

— Чи є кадрові, фінан­сові проблеми?

— Стосовно кадрів, то завершується добір вчи­телів. Наразі є ще трішки вакансій, проте до 20-го серпня їх заповнять. Біло­церківщина має достатній обсяг коштів для утриман­ня закладів освіти. Всі ви­плати, зокрема й відпускні, забезпечено фінансово. Особливих проблем немає.

— А щодо підвезення учнів до опорних шкіл?

— У районі триває опти­мізація, тобто створення найбільш вигідного ре­жиму для роботи освітніх закладів. Опорні школи забезпечено транспортом. Він у належному стані. Для безперебійного підвезення учнів планується отримати ще кілька автобусів.

Отож маємо сподівання, що 1-е вересня зустрінемо, як і належить, у звичних умовах. Дистанційного на­вчання, напевне, не буде. Але практикуватимемо певні обмеження й ужи­ватимемо усі заходи для убезпечення дітей та вчи­телів від поширення коро­навірусу.

В.ПОЛІЩУК.