«Білоцерківська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: керуючого справами  виконавчого апарату районної ради.

В конкурсі можуть взяти участь особи чоловічої або жіночої статі, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи  за  фахом  на   службі   в   органах   місцевого самоврядування  та державній службі; добре обізнані з комп’ютерними технологіями, вільно володіють українською мовою.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

—  визнані в установленому порядку недієздатними;

— мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

— у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

— позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

— в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до органу місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс, такі документи:

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

—  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

— подану шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК;

— автобіографію;

— дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію документа, який посвідчує особу;

— копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

— довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

— швидкозшивач.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу.

Додаткова інформація за тел. 5-26-22.»

 18.01.2019р.