Днями село Озерна відсвятку­вало свою 363-ю річницю з дня заснування. Свято під гаслом «Моє село – краса і сила» об’єднало жителів сіл Озерна, Коржівка, Межове та ба­гатьох поважних гостей. Цього року, як і минулого, святкуван­ня з насиченою розважальною програмою відбулось завдяки чинному сільському голові Юрію Дробовичу.

Зокрема, озеряни зазначають між собою, що за останній час відбулося багато змін на краще, і це, звичайно, не без сприяння неординарної, висо­коосвіченої, амбітної та поряд з цим надзвичайно порядної та чуйної людини — сільського очільника Юрія Дробовича.

Людяність і відповідальність, не словом, а ділом — головні критерії у роботі Юрія Дробо­вича. І селянам, дійсно, є за що подякувати голові.

Голова районної ради Володимир Шевченко привітав громаду зі святом. До привітань долучилися  сільський голова Юрій Дробович , в. о. голови Білоцерківської райдержадміністрації Володимир Толочко, заступник голови Білоцерківської районної ради Анатолій Чичикало , представник благодійного фонду «Фортеця» Володимир Василенко, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієрей Андрій та Тадіївський сільський голова Андрій Тищенко.

СВЯТКОВИЙ день розпочався з служ­би Божої в храмі Різдва Пресвятої Богоро­диці, розваг для наймолод­ших жителів громади: дітки розважалися стрибками на батуті, іграми та кон­курсами з професійними аніматорами, дорослі де­монстрували свої здібнос­ті та вміння в спортивних змаганнях. В усіх розвагах безпосередньо брав участь і сам голова. Після актив­них розваг жителів при­вітали сільський голова, гості свята, де були при­сутні представники влади різних рівнів, громадських організацій, духовенства, місцеві музичні колективи та талановита молодь села. Завершилося святкування частуванням жителів смач­ним кулішем, шашликом та грибною юшкою, дис­котекою та феєричним дій­ством Фаєрз Шоу.

Вітаючи односельців зі святом, Юрій Дробович зазначив, що в своїй ро­боті завжди покладається на тих, хто переймається життям та турботами сво­го села, хто вірить у його краще майбутнє. Завершив свою промову очільник громади низьким укліном та подякою односельцям за надію та підтримку його починань та звершень.

Озернянська громада завжди славилась своєю згуртованістю, працьови­тістю та добропорядними людьми. І саме про таких людей у ході святкуван­ня вкотре нагадали пред­ставники влади. За актив­ну громадянську позицію Подяками та грамотами були нагороджені ветера­ни праці, найстарші члени громади, керівники під­приємств та установ, які своєю невтомною працею, креативністю є причетни­ми до розвитку села. Це, зокрема, керуюча відді­ленням №10026/0877 АТ «Ощадбанк» Ватаманюк Л.В, директор ПП «МАІЗ» Ней В.В., керівництво ІП «Агро-Вільд Україна», ТОВ «Гриби України», директор Будинку культури с.Озерна Луценко Н.І.

День народження села — це завжди свято для кож­ного його мешканця. І, як вважає сам сільський голо­ва Юрій Дробович, добро­бут людей передусім! А це — робота не одного дня, і зрештою, не тільки на свя­та. І він з честю дотриму­ється цих принципів.

ВРАЗИЛО не лише одне свято. Ми вже не один рік знайомі з озернян­ською громадою, її жите­лями та безпосередньо її очільником, паном Юрі­єм. Наша редакція уважно спостерігає за яскравими змінами, які протягом ос- танніх чотирьох років від­булися в селах Озерна, Межове та Коржівка. По­спілкувавшись з жителя­ми, оглянувши територію сіл, зразу впадає в око чистота, освітлення осно­вної території в нічний час, впорядковані вулиці, узбіччя, дитячі садочки, школи, магазини, кафе­терії, банкомат, до речі, чи не єдиний у сільській місцевості на Білоцерків­щині, комунальна аптека, будівництво нової сучас­ної медичної амбулаторії з підстанцією швидкої допо­моги. І це все в поєднанні з мальовничою природою, привітністю та доброзич­ливістю місцевих жителів породжує бажання зміни­ти проживання з метуш­ливого міста на затишну мальовничу місцевість, у п’ятнадцятихвилинній віддаленості від міста, в якій є всі необхідні блага для комфортного прожи­вання сучасної людини.

Нам вдалося в такий ме­тушливий день захопити хвильку уваги господаря цих змін на краще – голо­ви Озернянської громади Юрія Дробовича, щоб роз­повісти вам, шановні наші читачі, як то кажуть, з пер­ших вуст, про останні до­сягнення озерян та їхнього голову.

Пан Юрій наголосив, що одним з пріоритетних напрямків його уваги та роботи є питання доріг: як центральних, що пере­бувають на балансі відділу ЖКГ, так і місцевих. Гро­мада має великі проблеми з цим і, наприклад, до­роги (центральна вулиця с.Озерна Богдана Хмель­ницького, вул.Липки, вул. Центральна с.Межове, спо­лучення між селами Озер­на та Потіївка-виїзд на Одеську трасу Е 95) пере­бувають на обслуговуванні департаменту регіонально­го розвитку. Сільська рада безліч разів зверталася з проханням провести хоча б ямковий ремонт, та по­стійно отримує відповідь, що ремонтні роботи буде проведено першочергово, але зрушення цієї пробле­ми з боку їх балансоутри­мувачів немає. Щодо до­ріг місцевого значення, то нам вдалося в цьому році зробити декілька проектів по капітальному ремонту найбільш «кричущих» до­ріг і найближчим часом ми маємо затвердити ці про­екти на сесії та передати в департамент регіонального розвитку для включення в обласну програму. За­кінчили освітлення цен­тральних вулиць населе­них пунктів, далі маємо наміри освітлювати вулиці, першочерговість вирішили визначати за принципом густонаселеності.

Також маємо декіль­ка нових проектів щодо освітлення вулиць. Ви скажете, проекти, проек­ти…, а де дороги, світло, чому так повільно? Але, на жаль, зазначив Юрій Юрі­йович, така законодавчо- дозвільна процедура: без наявності проекту немож­ливо здійснити ці роботи і, що головне, казначейська служба не дозволить про­фінансувати. І виготов­лення проектної докумен­тації займає більше часу (і не місяць або два), більше витрачається сил і фінан­сів, ніж виконання самих робіт. На жаль, маємо йти лише таким шляхом, тому працюємо в напрямку створення ОТГ, що дасть нашим громадам змогу са­мостійно фінансувати такі проекти. За громадами майбутнє і ми маємо про­бити цю стіну.

Ми почали власними силами організовувати роздільне збирання сміт­тя, встановили баки для пластика. Працюємо над баками для металевих від­ходів та баками для зби­рання скла. Завершили об­ладнання танцювального сучасного класу для наших діточок. Відремонтували власними силами (ЖКВП «Озернянське») сільський клуб у с. Межове. Нарешті в цьому році закінчуємо монтаж системи опалення по всій будівлі та туалетів у Будинку культури в Озер­ній. Опалення встановили в минулі роки в залі і це до­зволило проводити заходи в теплі, а тепер матимемо тепло і в решті кабінетів, що дозволить у зимовий період працювати гурткам, тренажерному залу, біблі­отеці та танцювальному класу.

Дякуючи тому, що нам назустріч пішло керівни­цтво АТ «Ощадбанк», а саме за сприяння керуючої територіально — відокрем­леним безбалансовим від­діленням №10026/0877 фі­лії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» Лариси Василівни Вата­манюк встановлено бан­комат, який обслуговує не лише жителів сіл Озер­нянської громади: Озерна, Коржівка, Межове, а й за бажанням жителів сусідніх сіл: Чупира, Черкас, Бико­ва Гребля, Потіївка, Мала Вільшанка Білоцерківсько­го району, Гостра Могила, Тадіївка Володарського ра­йону. Ця подія для нас була визначною, тому що в наш час інтенсивного розви­тку інформаційної епохи в Білоцерківському районі з сільським населенням май­же 40 тисяч осіб у 59 селах вперше для них стали до­ступні банківські послуги (при відсутності банків­ського персоналу).

Також, на прохання ста­рожилів, встановили хрест на захороненні жертв голо­домору, що в с.Межовому. Адже ми маємо пам’ятати свою трагічну історію, щоб не допустити повтору.

Нарешті дочекалися по­вернення після навчання нашого односельця Пав­ла Навроцького. Тепер ми маємо власного музичного керівника, результат робо­ти якого Ви сьогодні бачи­ли на концерті. З допомо­гою державної програми ми придбали йому будинок з перспективою, що Павло буде віддавати свої знання та втілювати свій талант і вміння в нашій громаді.

В цьому році відкрили комунальну аптеку і, незва­жаючи на опір деяких орга­нів, дякуючи креативному підходу, все ж потихеньку налагоджуємо її роботу. Ціни, до речі, намагаємося тримати помірні, застосо­вуючи мінімально допус­тиму націнку.

Також ми одні з небага­тьох рад, що розпочали за­куповувати нові книги до бібліотечного фонду. Тепер вже з впевненістю можна сказати, що ми матиме­мо нову сучасну медичну амбулаторію, адже кілька днів тому було проведено тендерну процедуру та ви­значено підрядника, який завершуватиме роботу по будівництву.

Також розпочали процес інвентаризації земельного фонду, що, звісно, викли­кає багато невдоволення, пліток, суперечок та су­противу. Всупереч усьому працюємо і з’ясували, що на території ради рока­ми в користуванні деяких суб’єктів були необлікова­ні земельні ділянки, про які в ради не було відомостей. Незабаром ми матимемо відповідну документацію.

ОТЖЕ, підсумовуючи побачене та почуте, однозначно можна сказа­ти: нарешті з’явився на цій землі справжній Господар, для якого добробут кож­ного — це головне. Відразу впадає в око неабияка згур­тованість жителів Озернян­ської громади навколо сво­го нинішнього очільника, повна та всебічна підтрим­ка його діяльності. Робота Юрія Юрійовича Дробови­ча є справжнім прикладом правильності державної політики децентралізації та створення ОТГ. Саме на базі таких адміністратив­них центрів, як Озерна, на чолі з такими керівниками, як пан Юрій мають створю­ватися об’єднані територі­альні громади. Незважаючи на існуючі труднощі, впев­нені, що населені пункти Озернянської громади з та­ким яскравим та неуперед­женим вожаком незабаром досягнуть європейського рівня життя та стануть дій­сно втіленням заклику: не словом, а ділом!

Отож, залишається по­бажати озернянам, жите­лям сіл Коржівка, Межове і надалі такої згуртованості та процвітання. І звісно ж, наснаги гарному господа­рю, котрий і надалі гідно дбатиме про своїх одно­сельців.

Т.ПАВЛЕНКО