Триває боротьба з поширенням інфекційних захворювань, зокрема, й тих, що спричинені коронавірусом. З 12-го березня в Україні оголошено карантин. Як працюється в таких умовах колективу некомерційного комунального підприємства «Білоцерківська центральна районна лікарня»? Це запитання кореспондент «Замкової гори» адресував директорові підприємства, депутату райради Олександрові ЛОПОТУ.

 МИ СУВОРО до­тримуємось усіх вимог карантинного ре­жиму, — відповів Олек­сандр Андрійович. – А хворим висловили про­хання, щоб без нагальної потреби не відвідували лікарню. Адже, крім ко­ронавірусу, поширюються ще й грип, інші, прост­ші, респіраторні інфекції. Тому вимоги до мешкан­ців такі: якщо захворів, насамперед телефонуй своєму сімейному ліка­рю й консультуйся з ним. При подальшому погі­шенні стану здоров’я слід обов’язково викликати невідкладну медичну до­помогу за номером 103. І хворого доставлять до того чи іншого лікарняно­го закладу.

— У цей час в районній лікарні багато пацієнтів?

— Сімдесят чоловік, які потребують лише невід­кладної медичної допомо­ги. Що стосується прове­дення планових операцій, планової госпіталізації, то ці дії згідно з наказом ми призупинили. Хворих із гострими респіратор­ними вірусними інфек­ціями приймає в лікарні тільки дитяче відділення. А в терапевтичному пе­ребувають 12 хворих із запаленням легень, але не коронавірусного по­ходження. Це звичайна пневмонія, що підтвердже­но відповідними тестами.

— Чи сповна забезпе­чені лікарі засобами ін­дивідуального захисту?

— Їх закупівля ще три­ває. Проте у нас є мож­ливість убезпечити пра­цівників від зараження коронавірусом на випадок надходження хворих. Лі­карня в повному обсязі забезпечена дезінфікую­чими розчинами. Ними регулярно обробляємо входи і виходи в примі­щенні, дверні ручки, схо­ди, поручні. Також маємо сім апаратів штучної вентиляції легень, достатню кількість медикаментів й антибіотиків. На жаль, бракує специфічної мето­дики застосування ліків та інших засобів для при­пинення інфекційного за­хворювання, спричинено­го коронавірусом. Є лише певні рекомендації деяких препаратів, що викорис­товувались, зокрема, в Китаї та Італії.

Дуже вдячний Білоцер­ківській райраді, яка ви­ділила нам додаткові ко­шти на придбання засобів індивідуального захисту. Велике спасибі й підпри­ємцям благодійникам. Саме вони допомогли лі­карні закупити ще один апарат штучної вентиля­ції легень.

— Що б Ви побажали мешканцям району і Бі­лої Церкви?

— Берегти своє здоров’я, бо воно всьому голова. І входить, як мо­виться, золотниками, а виходить пудами. Отож слід діяти відповідно до вимог і рекомендацій, що надходять від Міністер­ства охорони здоров’я, медиків. Дуже прикро, що не всі люди дотримуют­ся карантинного режиму. Є багато порушень. Та пам’ятаймо: дисципліна й виконання заходів безпе­ки є могутньою протидією поширенню коронавірус­ної інфекції.