НА прес-конференції у Київському Центрі розвитку місцевого само­врядування КОДА винесла пропозиції щодо створення у Київській області п’яти районів. Про це повідомив в.о. директора департаменту містобудування та архітек­тури Київської обласної дер­жавної адміністрації Дми­тро Ликов.

“Ми запропонували Бро­варський район, доволі ве­ликий по території і доволі складний по доступності, розділити на два, і одним з центрів бачимо Переяс­лав-Хмельницький район. Усі межі нових майбутніх районів йдуть за новим принципом — за межами об’єднаних територіальних громад, які базуються саме на проекті змін до перспек­тивного плану”, — сказав Ликов.

Він зазначив, що ці про­позиції передані в Мін­регіонбуд, проте поки що пропозиція КОДА не була підтримана.

Запропонований депар­таментом містобудування та архітектури Київської обласної державної адмі­ністрації проект адміні­стративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області ви­глядає так: кількість ОТГ — 69, з яких міських — 24, селищних — 22, сільських — 23. Також проект передбачає 5 районів: Білоцерківський, Броварський, Васильків­ський, Ірпінський та Пере­яслав-Хмельницький.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив новообраному голові КОДА Михайлу Бно- Айріяну перенести офіс ад­міністрації області з Києва до міста столичного регіону.

Згідно з пропозиціями Мінрегіону, проект адміні­стративно-територіального устрою субрегіонально­го рівня Київської області передбачав 45 ОТГ, з яких 24 міських, 14 селищних та 7 сільських. А також 4 об’єднані райони: Білоцер­ківський з населенням 487,2 тис. осіб, Броварський з на­селенням — 435,9 тис осіб, Васильківський з населен­ням 435,8 тис. осіб, Ірпін­ський з населенням 358,8 тис. осіб.

Зараз у Київській області, за даними Київського Цен­тру розвитку місцевого са­моврядування, створено 28 об’єднаних територіальних громад.

Програма «U-LEAD з Єв­ропою» фінансується спіль­но Європейським Союзом і державами-членами — Да­нією, Естонією, Німеччи­ною, Польщею і Швецією — і підтримує реформу децентралізації та її секто­ральні напрямки.

За повідомленням mykyivregion.com.ua