Докладніше про це нововведення кореспондентові «Замкової гори» розповів директор районного некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іван РОВЕНКО: ПОЗИТИВНІ зміни в охороні здоров’я району почалися в ході медичної реформи, тоб­то з підписання декла­рацій із сімейними ліка­рями. Нині всі вони, а це 25 чоловік, забезпечені комп’ютерною технікою. Робочі місця автомати­зовано. Звідси й потреба рухатися далі. Тому з 1-го квітня нинішнього року ми почали впроваджу­вати електронні рецепти за програмою «Доступні ліки». Нагадаю: згідно з цією програмою пацієн­ти з хронічними захво­рюваннями забезпечу­ються медикаментами на безоплатній основі або з певною доплатою. Таких медикаментів у відповід­ному реєстрі – понад 200.

— Перед впровадженням електронних рецептів, на­певне, провели навчання з лікарями.

— Так. Навчали лікарів власними силами. Адже є відповідна методологія, інструкції, відеоролики. Крім того, продовжуємо співпрацювати в цьому напрямку з товариством «Хелсі». Бо саме з ним па­цієнти укладають деклара­ції в електронному вигляді. Оскільки під час впрова­дження нововведення ви­никає деяка шерехатість, днями ми провели повтор­не заняття з лікарями. На їхні запитання відповідав завідувач аптеки, яка укла­ла угоду з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) по програмі «До­ступні ліки». До речі, на Київщині таких закладів маємо наразі 30.

— Лікар виписав елек­тронний рецепт. Що далі?

— Далі рецепт відправля­ється в електронну систе­му для того, щоб аптечна мережа, яка уклала договір з НСЗУ, могла прочитати документ і відпустити па­цієнту необхідні ліки. Що важливо: за такою схемою пацієнт не «прив’язаний» до конкретної аптеки. Ліки можна отримати, наприклад, у Києві чи в іншому місті. Це доволі таки зручно. Одне прикро: аптек, які уклали договір з НСЗУ, надзвичайно мало. Бо існують проблеми не залежні від медиків. Адже, щоб електронний рецепт працював, має бути спів- праця аптеки і сімейного лікаря.

— Як Ви вважаєте, зруч­ніше користуватися елек­тронним рецептом людям середнього чи поважного віку?

— В принципі електро­нний рецепт має бути доступним для пацієнта будь-якого віку. Ми до цього прийдемо. А на ни­нішньому етапі, звичайно, зручніше мобільній кате­горії населення. Бо треба прийти в аптеку, продик­тувати пароль, підтверди­ти код. І по ньому отрима­ти лікарський засіб. Тому особам поважного віку, у яких нема дітей, або вони проживають в іншому міс­ті, виконувати таку про­цедуру незручно. Проте згодом, я думаю, цю про­блему можна розв’язати. І ще хочу наголосити: поки що електронні рецепти стосуються лише програ­ми «Доступні ліки». Решту медичних препаратів фар­мацевти відпускають, як і раніше, за паперовими ре­цептами.

В.ПОЛІЩУК