16 липня 2019 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідно до частини першої статті 49 зазначеного Закону з метою сприяння функціонуванню української мови як державної у визначених Законом сферах суспільного життя на всій території України діє Уповноважений із захисту державної мови.

Завданнями Уповноваженого є захист української мови як державної, а також захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених Законом, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Пунктом 2 частини першої статті 53 Закону передбачено, що Уповноважений надає висновки та рекомендації органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо застосування державної мови в їх діяльності.

Чітке виконання вимог Закону значною мірою залежить від поінформованості людей, яких ці вимоги стосуються, а також від контролю за їх виконанням.

З огляду на це, звертаюся з проханням вжити в межах повноважень, передбачених Законом, додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів щодо забезпечення виконання головою, заступниками голови та працівниками обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій у Київській області, а також підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління обласної та районних державних адміністрацій, вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо обов’язкового застосування державної мови у їхній діяльності.

Прошу також у межах компетенції довести до відома всіх сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами області, сільських, селищних, міських голів, а також районних рад та обласної ради та їх посадових осіб рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону, які стосуються обов’язкового застосування державної мови у діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності та у відповідних сферах, що додаються.

Також звертаю увагу, що відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 49 Закону Уповноважений із захисту державної мови забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну мову, державних цільових програм забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної.

Інформую, що на виконання вимог Закону та з метою здійснення Уповноваженим повноважень із захисту державної мови постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 817 затверджено Порядок здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 819 затверджено Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

Повідомляю також, що в рамках заходів з моніторингу виконання законодавства про державну мову працівниками Секретаріату

Уповноваженого із захисту державної мови 1-30 жовтня 2020 року було здійснено огляд контенту на офіційних інтернет-ресурсах Київської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій.

За результатами проведеної роботи ознак порушення вимог законодавства щодо обов’язкового застосування державної мови виявлено не було. Такі результати свідчать про увагу до зазначених питань з боку керівництва Київської обласної державної адміністрації та існування усталеної практики застосування державної мови в її діяльності у частині публічної комунікації з населенням.

Разом з тим, Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови у подальшому планується здійснити більш ґрунтовний моніторинг сфери органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині обов’язкового застосування державної мови відповідно до Закону.

Імплементація норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» потребує тривалої, системної, наполегливої та скоординованої роботи усіх державних органів.

З огляду на це, звертаюся до Вас із пропозицією тісної взаємодії та з надією на Вашу особисту зацікавленість в питанні неухильного виконання працівниками Київської обласної державної адміністрації вимог законодавства про державну мову. Зі свого боку готовий усіляко сприяти в межах своїх повноважень в організації виконання норм Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

З повагою

Уповноважений  Тарас Кремінь