За минулі десятиліття в охороні здоров’я України накопичилося цілий ряд проблем, тому станом галузі були незадоволені всі: і громадяни, і медичні працівники, і влада. Медична реформа не тільки назріла, а й певним чином перезріла. Реалізацію права людини на якісні медичні послуги зумовлює спрямування політики держави в Україні на реформування чинної системи охорони здоров’я та створення ефективної її національної моделі, яка буде побудована на сучасних досягненнях і враховуватиме позитивний досвід охорони здоров’я світового співто­вариства. Саме зараз час великих змін у системі охорони здоров’я України, які повинні зробити її орієнтованою на пацієнтів.

Про ситуацію, яка склалася у медичній галузі району та зміни, які очікують на жителів Білоцерківщини най­ближчим часом, розповів директор Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської районної ради «Білоцерківська центральна районна лікарня Олександр Андрійович ЛОПОТ:

-У НОВЕ майбутнє першою увійшла первинна медична допомога. В 2018 році діючий в Білоцерківському районі медичний заклад, який забез­печував надання медичної допомоги на цьому рівні, було реформовано в Ко­мунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної до­помоги Білоцерківського району» Біло­церківської районної ради. Створене ме­дичне підприємство отримало ліцензію на медичну практику та підписало до­говір з Національної Службою Здоров’я України і з жовтня 2018 року перейшло на нову систему фінансування за прин­ципом «гроші ідуть за пацієнтом». В його 13-ти структурних підрозділах пра­цює 24 сімейних лікарі.

Станом на січень 2020 року, з сімей­ними лікарями Комунального некомер­ційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцер­ківського району» Білоцерківської ра­йонної ради підписали декларації на ме­дичне обслуговування на первинному рівні 36 тисяч пацієнтів, що становить в середньому майже 1500 декларацій в розрахунку на одного сімейного лікаря.

У нинішньому році настала черга ре­формування системи охорони здоров’я, заклади якої надають медичну допомогу на вторинному рівні. На лікарні чекає зміна методу фінансування, туди теж ма­ють піти «гроші за пацієнтом».

Єдиним джерелом фінансування за рахунок коштів державного бюджету для медичних закладів країни всіх рівнів вже з квітня 2020 року має стати конт ракт з Національною Службою Здоров’я України. Субвенція з другого кварталу поточного року для надавачів медичних послуг, що надають вторинну (спеціалі­зовану) амбулаторну та стаціонарну до­помогу, не передбачена.

Білоцерківська центральна районна лікарня активно долучилась до процесу реформування, її перетворенню в Ко­мунальне некомерційне підприємство Білоцерківської районної ради «Білоцер­ківська центральна районна лікарня». Заклад отримав ліцензію на медичну практику та ліцензію на провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Лікарня забезпечена необхідною для ро­боти комп’ютерною технікою з доступом до інтернету на робочих місцях лікарів, підключена до електронної системи охорони здоров’я через медичну інформа­ційну систему Helsi, в ній є необхідне лікувально-діагностичне обладнання, працюють висококваліфіковані лікарі, створено умови для комфортного пере­бування пацієнтів.

Основні засади або що необхідно знати пацієнту для отримання якісних медичних послуг в лікувальних закла­дах, які надають медичну допомогу на вторинному рівні:

— пацієнти, які мають направлення від сімейного лікаря, вільно обирають медичний заклад і лікаря відповідно до переліку послуг, який у цьому медичному закладі надається за договором з На­ціональною Службою Здоров’я України;

— Національна Служба Здоров’я Украї­ни замовляє медичні послуги та оплачує лікування пацієнта безпосередньо ме­дичному закладу.

В ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської районної ради «Білоцер­ківська центральна районна лікарня» здійснюється робота щодо підписання договору з Національною Службою Здоров’я України.

Комунальні платежі лікувальних за­кладів району залишаються за бюджетом району.

Звертаємо увагу сільських голів на необхідність участі у співфінансуванні видатків на утримання Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської районної ради «Білоцерківська центральна районна лікарня» та Кому­нального некомерційного підприємства «Центр первинної медико — санітарної до­помоги Білоцерківського району» Біло­церківської районної ради. Саме від на­шої тісної співпраці залежатиме повнота та своєчасність надання якісних медич­них послуг жителям Білоцерківщини.

О.ЛОПОТ, директор КНП БРР «БЦЦРЛ».