Розмова з Володимиром ШЕВЧЕНКОМ, головою Білоцерківської райради

-ВОЛОДИМИРЕ Олек­сійовичу, надзвичай­на ситуація, зумовлена ко­ронавірусом, всім нам кидає нові виклики. Як приймає їх районна рада?

— Наше головне завдан­ня – виконати рішення, які ухвалюють на центральному рівні, й забезпечити належ­не функціонування терито­ріальних громад в умовах карантину. В райраді про­раховують можливі ризики та втрати, визначають додат­кові видатки для боротьби з поширенням підступної інфекційної хвороби. Зо­крема, на сесії, що відбулась 2-го квітня, було вирішено виділити на ці цілі ще понад чотири мільйони гривень. Кошти для придбання меди­каментів та засобів індивіду­ального захисту отримали центральна районна лікарня й районний центр первинної медико-санітарної допомо­ги. Також надано грошову допомогу (на поточний ре­монт шкільних автобусів та придбання пального) осві­тянам.

Відрадно, що до спільної справи долучилися й органи місцевого самоврядування, а саме: Макіївська, Пилипчан­ська, Розаліївська, Чупирян­ська, Терезинська та Острій­ківська місцеві ради. Вони перерахували до районного бюджету власні субвенції (ці­льове фінансування).

— Чи сприяють владі міс­цеві підприємці, аграрії?

— Так. Вони приєднали­ся до збору коштів для за­купівлі необхідної медичної апаратури, зокрема, апарата штучної вентиляції легень. Завдяки їхнім зусиллям уже маємо понад 300 тисяч гри­вень. Щиро дякую благодій­никам, керівникам централь­ної районної лікарні, Центру ПМСД, фінансового управ­ління, апарату районної ради за налагодження дієвого ме­ханізму допомоги медичним закладам.

— Нині триває реалізація карантинних заходів. Ваша оцінка сукупності спільних дій?

— Правду кажучи, не все виходить так, як хочеться, але ми працюємо. Проводить засідання районна комісія з питань техногенно-екологіч­ної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там спеціалісти відпрацьовують різні варіан­ти вирішення проблематич­них питань. Ми налагодили тісну співпрацю із санітарни­ми лікарями. Спираючись на їхні повідомлення, регулярно інформуємо органи місце­вого самоврядування про необхідність дотримання ка­рантину.

Вважаю, що кожна сіль­ська рада зобов’язана ство­рити відповідні загони для реагування на коронавірус. Ці групи осіб повинні опові­щати населення про небезпе­ку, а ще охороняти важливі об’єкти. Маємо схему пере­криття доріг. Залишатимуть­ся тільки ті, без яких село не може існувати. При цьому громадські активісти вистав­лятимуть спеціальні пости й перевірятимуть людей, які прибувають до населених пунктів чи виїжджають із них.

Ще додам: більшість сіль­ських рад провела дезін­фекцію доріг комунальної власності. А посприяли їм фахівці товариства «Білоцер­ківвода».

— У сільській місцевості ситуація специфічна: треба сіяти зернові культури, са­дити картоплю тощо. І все це в умовах карантину.

— Ми це розуміємо і базо­ві підприємства-сільгоспви­робники теж. До речі, вони отримали відповідні інструк­ції й виконують польові ро­боти. Адже всім потрібен хліб і до хліба. Тому сільгосп­підприємства мають працю­вати, але з обов’язковим до­триманням вимог карантину. Це ж стосується й власників присадибних ділянок. Голо­вне – не допускати порушень. І пам’ятати: дисципліна й виконання заходів безпеки є могутньою протидією по­ширенню коронавірусної ін­фекції.

Варто зауважити, що не­просто зараз і освітянам. Вони змушені навчати дітей у дистанційному режимі. Бо всі школи перебувають на ка­рантині. Вчителі відвідують освітні заклади лише з метою чергування.

— Чи діє в умовах каран­тину програма «Турбота»?

— Так, діє. Якщо людині потрібна соціальна підтрим­ка (грошова чи матеріальна) і для цього підготовлено необ­хідні документи, то проблем з отриманням допомоги не буде. Соціальні працівники її нададуть. А про подробиці можна дізнатися в управлінні соцзахисту.

— Яка зараз ситуація в районі із захворюванням на коронавірус?

— Вона весь час змінюєть­ся. Тому конкретних цифр не називатиму. Скажу лише, що є кілька недужих і тих, у кого виявлено підозру на хворобу. А перших заражених було зареєстровано у Фурсах та Малій Вільшанці. Вони про­ходять курс лікування. Вза­галі – то усіх хворих мають перепроваджувати у Біло­церківську міську лікарню №3. Бо в центральній район­ній лікарні нема інфекційно­го відділення.

Маю велике прохання до жителів Білоцерківщини. Будь ласка, виконуйте всі ви­моги карантину. Це для того, аби зберегти життя не лише собі, а й рідним та близьким. Будьте здорові!

Розмовляв В.ПОЛІЩУК.