Оголошення про початок формування конкурсної комісії

з проведення конкурсу на зайняття посади директора

Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської

районної ради «Білоцерківська центральна районна лікарня»

Дата:14.06.2019

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094,  рішення Білоцерківської районної ради від 07.06.2019 №32-330 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської районної ради «Білоцерківська центральна районна лікарня», у зв’язку з реорганізацією  Білоцерківської центральної районної лікарні, Білоцерківська  районна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської районної ради «Білоцерківська центральна районна лікарня».

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення директора Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської районної ради «Білоцерківська центральна районна лікарня»  запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу Білоцерківської центральної районної лікарні, обраних на загальних зборах трудового колективу, та представників громадськості.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

•  представники органу управління;

•  представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

•  представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління — по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Кількість членів конкурсної комісії 6-9 осіб.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

-наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

-накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення — протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

-наявність конфлікту інтересів.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Білоцерківської районної ради за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Біла Церква, 09117, тел. (04563)5-26-22 протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

Пропозиції подаються у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаним уповноваженою особою, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

— згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» підписані особами, які пропонуються до складу конкурсної комісії;

— від громадської організації – з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

— від трудового колективу – копію протоколу загальних зборів трудового колективу;

— від районної ради – рекомендація постійної комісії районної ради з питань комунальної власності.

Орган управління узагальнює пропозиції щодо кандидатур та приймає рішення про затвердження складу конкурсної комісії.