З 01.04.2020р. відбувся чер­говий перерахунок пенсій особам, які працювали чи продовжують працювати піс­ля призначення (попередньо­го перерахунку) пенсії. Орга­ни Пенсійного фонду України щороку проводять такий пе­рерахунок без додаткового звернення особи.

Відповідний перерахунок пенсій фахівцями Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області проведено близько 66,4 тис. цивільним пенсіонерам Київ­щини. В результаті цього роз­мір пенсії зазначеній категорії осіб збільшився в середньому на 162,1 грн. і склав 2975,92 грн.

Доплата окремим категоріям пенсіонерів

1 КВІТНЯ 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категорі­ям населення у 2020 році», яка передба­чає:

щомісячну виплату у розмірі 500 грн. пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не переви­щує 9205 грн. При цьому встановлюєть­ся, що для таких пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн.;

виплату одноразової грошової допо­моги у сумі 1000 грн. пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової до­помоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, станом на 01.04.2020 не перевищує 5000 грн.;

індексацію пенсій на 11%;

встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн. особам, які мають тривалий страховий стаж (30 ро­ків для жінок та 35 років для чоловіків).

Такі перерахунки будуть проведені за матеріалами пенсійної справи без звер­нення пенсіонера до органів Пенсійного фонду України, автоматично.

Виплата перерахованих пенсій буде проведена в установленому порядку че­рез уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».

Костянтин БУДКО,

начальник Білоцерківського відділу обслуговування громадян №1.