Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», Білоцерківська районна рада повідомляє про намір утворити спостережну раду при Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району» Білоцерківської районної ради.

До складу спостережної ради увійдуть представники районної ради як засновника закладу, структурного підрозділу райдержадміністрації з питань соціального захисту населення, депутати районної ради, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я.

Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:

— бездоганна ділова репутація;

— відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я;

— наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;

— відсутність непогашеної судимості.

Депутати районної ради (за згодою), представники громадськості та громадських об’єднань, які відповідають передбаченим вимогам і мають намір бути членами спостережної ради, протягом 10-ти робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті (до 31 жовтня 2018 року включно) повинні надіслати районній раді письмові пропозиції щодо включення до складу спостережної ради своїх представників.

Питання про утворення спостережної ради при Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району» Білоцерківської районної ради буде розглядатися на сесії районної ради.