Пояснювальна записка

до проекту районного бюджету Білоцерківського району на 2018 рік

Проект районного бюджету на 2018 рік складено на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства , а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2018 рік.

При плануванні дохідної та видаткової частини районного бюджету на 2018 рік враховано:

  1. основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411;
  2. нормами чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів;
  3. змінами до законодавства.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року становитиме 3723,0 гривень, ріст до попереднього року 16,4%, розмір посадового окладу працівників І тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2018 року 1762,0 гривень, ріст до попереднього року 10,1%, прожитковий мінімум з 1 січня 2018 року становить 1700,0 гривень, з 1 липня 1777,0 гривень, з 1 грудня 1853,0 гривень.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосований коефіцієнт в середньому 1,1.

При складані проекту районного бюджету на 2018 рік враховано у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Також при розрахунку обсягу видатків враховано надання районному бюджету з державного бюджету основних трансфертів, передбачених статтею 98 Бюджетного кодексу України.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету визначено на основні нової формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів. Загальний обсяг освітньої субвенції на 2018 рік обраховано виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої зарплати вчителя в умовах 2018 року.

Обсяг медичної субвенції з державного бюджету визначено відповідно до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №618.

Для забезпечення належного утримання бюджетних установ та спрощення процесу передачі їх у власність об’єднаний територіальних громад після їх утворення передбачається продовження дії пункту 20 VІ «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України щодо надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

В цілому ресурс районного бюджету по загальному фонду на 2018 рік в порівнянні з затвердженим бюджетом на 2017 рік збільшується на 52,2 млн. гривень, або на 14,7%, в тому числі: податкові надходження збільшуються на 24,7 млн. грн.., ,(+30,6%),

— субвенції збільшуються на 54,5 млн. грн.., (+22%),

— освітня субвенція збільшується на 8,4 млн. грн.., (+11%),

— медична субвенція зменшується на 7,6 млн. грн.., (-19,7%),

Фінансування первинної медичної допомоги буде здійснюватися через окрему бюджетну програму з державного бюджету.

В проекті районного бюджету на 2018 рік не враховано обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, яке надається обласним бюджетом.

Після здійснення розподілу цієї додаткової дотації, районний бюджет буде скоригований на визначену суму.

Проектом районного бюджету на 2018 рік передбачені видатки в сумі 407,7 млн.. грн.., в тому числі обсяг реверсної дотації в сумі 4,6 млн. грн..

В порівнянні з затвердженим районним бюджетом на 2017 рік проектом на 2018 рік передбачено збільшення видатків на 54,0 млн. грн.., (+15,2%), в тому числі:

— на освіту видатки збільшуються на 1,0 млн. грн.., (+0,8%),

— на культуру на 2,9 млн. грн.., (+22,7%),

— на соціальний захист населення на 56,0 млн. грн.., (+40%),

— на охорону здоров’я  зменшуються на 8,1 млн. грн., (-13%).

За спеціальним фондом державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції:

  • на реформування регіональних систем охорони здоров’я,
  • на фінансове забезпечення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, що складає 35% Державного дорожнього фонду,
  • фінансова підтримка на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.

При виділенні зазначених бюджетних коштів Білоцерківському району, буде проведено коригування районного бюджету на 2018 рік.

 

Начальник управління                                                          А.О. Титаренко


Додаток 1- доходи


Додаток 3 — видатки


Порівняльна таблиця по доходах районного бюджету Білоцерківського району на 2018 рік