24 жовтня відбулося засідання громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. У засіданні взяли участь заступник голови Білоцерківської районної ради Анатолій Чичикало, завідувач сектором інформаційної діяльності виконавчого апарату районної ради Світлана Бойко, начальник відділу внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та ЗМІ Наталія Гончарова , члени громадської ради.

Присутні говорили про співпрацю органів влади та інститутів громадянського суспільства у Білоцерківському районі. Адже сучасний етап розвитку громадянського суспільства в Україні свідчить про все більше прагнення інститутів громадянського суспільства впливу на органи виконавчої влади, лобіювання власних та суспільних інтересів. Здебільшого, цей вплив громадські інституції намагаються здійснювати шляхом листування з органами влади, публікації у засобах масової інформації критичних статей тощо.

Досвід співпраці органів виконавчої влади з громадськістю свідчить про недостатню зрілість більшості інститутів громадянського суспільства та  здатність вміло скористатися наданими законодавством можливостями. Представники громадськості – члени дорадчих органів при органах виконавчої влади бачать себе здебільшого у ролі стороннього спостерігача, але ж ніяк  — у ролі рушія цих процесів.

Залучення громадськості до співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування є необхідною умовою прозорості та більшої ефективності їх діяльності.

Особливе значення це має на місцевому рівні, тому що саме там влада найбільш наближена до населення, з яким повинна тісно та плідно співпрацювати.

Тому керуючись наявними законодавчими актами держави та набутим досвідом, місцевими реаліями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у  Білоцерківському районі виокремлено головні пріоритети у співпраці з громадськістю, остаточною метою якої є досягнення двоєдиної суспільної мети – забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації у регіоні (суспільної між інституційної злагоди) та участі громадських інституцій в управлінні державними справами: створення та діяльність дорадчих органів при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; проведення громадських обговорень, ”круглих столів”, диспутів, конференцій тощо; участь керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у телевізійних та радіопередачах зі зворотнім зв’язком; Інтерактивні форми спілкування з владою; врахування пропозицій громадян щодо діяльності органів виконавчої влади.

За останніми даними на Білоцерківщині зареєстровано 99 районних організацій політичних партій,  84 районних  громадських організацій та 17 благодійних організацій. Проте, наразі можна з упевненістю констатувати, що з такої кількості суб’єктів громадянського суспільства лише їх незначна частина виявляє бодай якусь суспільну активність.  Здебільшого, навіть у кожній громадській організації, що виявляють таку активність, найактивнішими є 5 осіб. Проте, саме ці небайдужі громадські діячі є справжніми виразниками та носіями певних суспільних ідей. Саме до цих активістів і дослухається влада у своїй діяльності.

Знову порушувалося питання щодо співпраці  громадських формувань, місцевих органів влади та поліції.

Виокремлення больових сторін життя району, найактуальніших для мешканців питань, їх аналіз та окреслення шляхів вирішення є головним завданням сьогодення. Те ж саме стосується й економічної сфери, реформаційних процесів  в агропромисловому комплексі, підприємництві тощо.

Далі, Сергій Хіврич – голова громадської ради доповів про проведену роботу ради у цьому році.