Під час щотижневої оперативної наради проаналізовано виконан­ня планових показників по районному та місце­вих бюджетів Білоцерків­ського району за липень та 7 місяців 2019 року. Як доповів начальник фінуправління райдержад­міністрації А.Титаренко, всі планові показники по наповненню зведеного та місцевих бюджетів ви­конані, а це — своєчасна виплата заробітної пла­ти, відпускних працівни­кам бюджетних установ, виконання районних програм, придбання ме­дикаментів, оплата за спо­житі енергоносії. Всього з трансфертами доходи за 7 місяців склали 265,1 млн. грн., а доходи районного бюджету — 222,2 млн.грн. Бюджетоутворюючими підприємствами по ра­йонному бюджету є ПрАТ «Росава», ТОВ «Укрюг», ТОВ «Трібо», Білоцерків­ський лісгосп, Молочна компанія Мілк Лайн, ФЗ «Біофарма», ВАТ ТДВ «Те­резине», ТОВ «Епіцентр», бюджетні установи. Серед органів місцевого само­врядування планові по­казники виконали 22 із 24 рад.

Додамо, що Білоцер­ківщина входить у трійку кращих районів області по виконанню дохідної частини місцевих бюдже­тів.