I. Доходна частина

Надходження до доходної частини загального фонду районного бюджету за 1 півріччя 2019 року, без врахування трансфертів, складають 53,2 млн.грн., що становить 132,1 % виконання до затверджених планових показників.

Фактичні надходження за 6 місяців 2019 року більше фактичних надходжень за відповідний період  2018 року на 16,5 млн.грн. або на 44,9 %. (додаток 1). Всього надійшло до районного бюджету разом із трансфертами  200,9 млн. грн., що склало 104,7 % виконання.

Планові показники по податку на доходи фізичних осіб виконано на     131,7 %, перевиконання становить 12,6 млн.грн.  В порівнянні із фактичними надходженнями за 2018 рік зазначеного податку надійшло на 16,3 млн. грн. більше.

Субвенцій до місцевого районного бюджету надійшло 147,7 млн. грн., що становить 97,4 % до планових показників .

Надходження до доходної частини спеціального фонду районного місцевого бюджету становлять 2,6 млн.грн., що складає 78,6% виконання до річного плану з урахуванням змін .

Виконання доходної частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в  Додатку 1.

ІІ. Видаткова частина

Виконання районного бюджету за  1-ше півріччя 2019 року  складає  205,3 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду – 196,9 млн. грн., видатки спеціального фонду склали  8,3  млн. грн.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема : на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії. Ці витрати в загальній сумі видатків без врахування субвенцій та внутрішніх трансфертів  склали  за  I-ше півріччя 2019 року  – 88,9  млн. грн., що становить  — 85,6 % до загального обсягу фінансування видатків.

Із загального обсягу видатків без трансфертів (103,9млн.грн.)  питома вага по галузях склала:

·                   на освіту — 57,5 % (59,7 млн. грн.);

·                   на охорону здоров’я – 23,8 % (24,7 млн. грн.);

·                   на соціальний захист населення  — 12,1 % (12,6 млн. грн.);

·                   на культуру , фізичну культуру та спорт – 4,8% (5,0 млн. грн.)

·                   державне управління — 1,8% (1,9 млн. грн.)

 

В розрізі статей економічної класифікації найбільшу питому вагу видатків становить:

* заробітна плата з нарахуваннями – 75,9 млн. грн., або 73,1 %;

* енергоносії – 9,9 млн. грн., або 9,5%.

Видатки по загальному фонду  районного бюджету склали 196,9 млн. грн., що становить  59,7% до річного уточненого плану (329,8 млн. грн.) в тому числі:

—       на утримання районної ради – 1,9 млн. грн., 42,4% до уточненого річного плану, 0,96% від загального обсягу видатків;

—       на соціальний захист населення – 97,6 млн. грн.., 45,2% до уточненого річного плану, 59,4% від загального обсягу видатків;

—       на освіту – 27,7 млн. грн., 27,6% до уточненого річного плану, 14% від загального обсягу видатків;

—       на охорону здоров’я – 24,7 млн. грн.., 47,4% до уточненого річного плану, 12,5% від загального обсягу видатків;

—       на культуру – 4,4 млн. грн., 49,1% до уточненого річного плану, 2,2% від загального обсягу видатків;

—       на міжбюджетні трансферти – 7,9 млн. грн., 58,1% до уточненого річного плану, 4,0% від загального обсягу видатків.

Із загальної суми видатків – на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ у видатки склали 75,9 млн. грн., 53,5% до уточненого річного плану, 72,7% від загального обсягу видатків (без врахування трансфертів);

—       на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,9 млн. грн., 57,2% до уточненого річного плану, 9,5% від загального обсягу видатків,

—       на продукти харчування – 2,2 млн. грн., 64,7% від уточненого річного плану, 2,1% від загального обсягу видатків.

Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в  Додатку 2.

Проведена робота  щодо контролю за ефективним використанням бюджетних коштів дозволила забезпечити за I-ше півріччя 2019 року  фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ району своєчасно та в повному обсязі.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Начальник управління                                                А. ТИТАРЕНКО